Project Description

Last updated on सेप्टेम्बर 15th, 2021 at 06:15 बिहान

जारी गरिएको मिति: २०७४/०८/०१

रिलायन्स धन फिर्ता बीमा योजना ( १५ र २० बर्ष)

Saving plan with regular cash backs.

DOWNLOAD BROCHURE

यो योजनाले तपाईको जीवनको विभिन्न चरणमा आइपर्ने आर्थिक दायित्वलाई पूर्ति गर्न मद्धत गर्दछ ।  यो योजना अन्तर्गत हरेक ५ वर्षमा बिमितलाई निश्चित  प्रतिशत रकम फिर्ता गरिन्छ भने  जोखिम बहन पूरा  बीमाङ्क रकम बराबरको हुनेछ ।  बीमा अवधि समाप्ति पश्चात बाकी बीमाङ्क रकम  र बोनस  (पूरा बीमाङ्क रकममा गणना गरी )  पाइनेछ । 

 

जिवित  रहदाको सुविधाःबीमालेख अवधिभर बिमित जिवित रहेको खण्डमा  हरेको ५ वर्षमा  फिर्ता हुने रकम र बीमा अवधि समाप्ति पश्चात पाईने रकम देहाए बमोजिम रहेको छ।  

अवधि 

धन फिर्ता 

५ वर्ष  १० वर्ष  १५ वर्ष  २० वर्ष 
 १५ वर्ष  २५% २५% ५०% र बोनस 
२० वर्ष (क) २५% २५%  २५%   २५% र बोनस 
२० वर्ष (ख) २५% २५%  २५% ५०% र बोनस 

 

मृत्यु भएमा: तोकिएको बीमाङ्क रकम (आंशिक भुक्तानी गरिएको रकम नघटाई)  र आर्जित बोनस इच्छाइएको व्यक्तिलाई प्रदान गरिनेछ ।

 

 

योग्यता:

न्यूनतम बीमाङ्क रकम                    रु. ५०,०००

अधिकतम बीमाङ्क रकम                आम्दानी श्रोत र बीमा शुल्क भुक्तान क्षमतामा निर्भर रहने

न्यूनतम प्रवेश उमेर                        ११ बर्ष

अधिकतम प्रवेश उमेर                   १५ वर्षको लागि ५५ वर्ष  र २० वर्षको लागि ५० वर्ष 

न्यूनतम बीमा अवधि                      १५ र २०  वर्ष

अधिकतम बीमा समाप्ति उमेर       ७० वर्ष

 

अतिरिक्त सुविधाहरु: 

घातक रोग रक्षावरण 

यो सुविधा अन्तर्गत बिमितलाई बीमा अवधिमा उल्लेखित घातक रोग मध्ये एक घातक रोगको चिकित्सकीय रुपमा प्रमाणित भएमा बीमितलाई बीमाङ्क बराबरको रकम वा रु. ५० लाख मध्ये जुन कम हुन आउँछ सो एक मुष्ठ प्रदान गरिनेछ ।

दुर्घटना मृत्यु सुविधा
 बीमालेख  अवधिमा बीमितको दुर्घटनाको कारणबाट मृत्यु भएमा, इच्छयाइएको व्यक्तिलाई बीमाङ्क रकम बराबरको थप रकम वा रु.१ करोड मध्ये जुन कम हुन आउँछ सो रकम भुक्तानी गरिनेछ । यो सुविधा लिनको निम्ति बिमित १६ वर्षको पुगेको हुनु पर्नेछ ।

पूर्ण स्थायी अशक्तता सुविधा
बीमालेख  अवधिमा बीमित दुर्घटनाको प्रत्यक्ष कारणबाट पूर्ण  स्थायी रुपमा अशक्त भएमा,  बीमाङ्क बराबरको रकम १२० मासिक किस्तामा भुक्तानी गरिनेछ । यो सुविधा लिनको निम्ति बिमित १६ वर्षको पुगेको हुनु पर्नेछ ।

बीमाशुल्क छुट सुविधा
बीमालेख अवधिमा बीमित दुर्घटनाको प्रत्यक्ष कारणबाट पूर्ण स्थायी रुपमा अशक्त भएमा, घटना मिति पछि बीमाशुल्क भुक्तानी गर्नु पर्ने छैन ।

मासिक आय सुविधा
यो सुविधा ११ देखी १४ बर्ष सम्मका बच्चाहरुका लागि मात्र लागू हुन्छ । बीमालेख अवधिमा प्रस्तावकको  मृत्यु  भएमा, बीमित (बच्चा) लाई बीमाङ्क बराबरको १ प्रतिशत रकम हरेक महिना १६ बर्ष नपुगुन्जेल सम्म प्रदान गरिनेछ ।