Project Description

जारी गरिएको मिति: २०७४/०८/०१

रिलायन्स सुरक्षित जीवन बीमा योजना

Perfect for your savings.

DOWNLOAD BROCHURE

यो योजनाले न्युन  बीमाशुल्कमा  बचत र सुरक्षा एकै साथ प्रदान गर्दछ l यो योजना अन्तर्गत जोखिम बहनको अतिरिक्त बिमितलाई बीमालेख अवधिभर बचत गर्न प्रोत्साहन गर्दछ।   यस योजनाले तपाईंको अवकाशपछिको आर्थिक आवश्यकतालाई समेत समेट्दछ ।

 

जिवित रहेमा: बीमा अवधि समाप्तिमा बीमाङ्क रकम र बोनस दिइनेछ ।

मृत्यु भएमा: तोकिएको बीमाङ्क रकम र आर्जित  बोनस इच्छाइएको व्यक्तिलाई प्रदान गरिनेछ ।

यदि मृत्यु हुँदा बीमितको उमेर ११ वर्ष देखि १५ वर्षको बीचमा रहे बीमाङ्कको २५% रकम बीमितको मृत्यु भएको समयमा र बीमाङ्कको ७५% र बीमितको मृत्यु हुँदा सम्म आर्जित नियमानुसारको बोनस रकम बीमा अवधि समाप्त हुँदा भुक्तानी दिइनेछ ।

 

योग्यता:

न्यूनतम बीमाङ्क रकम                    रु. २५,०००

अधिकतम बीमाङ्क रकम                आम्दानी श्रोत र बीमा शुल्क भुक्तान क्षमतामा निर्भर रहने

न्यूनतम प्रवेश उमेर                        ११ बर्ष

अधिकतम प्रवेश उमेर                   ६५ बर्ष

न्यूनतम बीमा अवधि                      ५ वर्ष

अधिकतम बीमा अवधि                  ५९ वर्ष

अधिकतम बीमा समाप्ति उमेर       ७० वर्ष

अतिरिक्त सुविधाहरु:

घातक रोग रक्षावरण 

यो सुविधा अन्तर्गत बिमितलाई बीमा अवधिमा उल्लेखित घातक रोग मध्ये  एक घातक रोगको चिकित्सकीय रुपमा प्रमाणित भएमा बीमितलाई बीमाङ्क बराबरको रकम वा रु. ५० लाख मध्ये जुन कम हुन आउँछ सो एक मुष्ठ प्रदान गरिनेछ ।

दुर्घटना मृत्यु सुविधा
 बीमालेख  अवधिमा बीमितको दुर्घटनाको कारणबाट मृत्यु भएमा, इच्छयाइएको व्यक्तिलाई बीमाङ्क रकम बराबरको थप रकम वा रु.१ करोड मध्ये जुन कम हुन आउँछ सो रकम भुक्तानी गरिनेछ । यो सुविधा लिनको निम्ति बिमित १६ वर्षको पुगेको हुनु पर्नेछ ।

पूर्ण स्थायी अशक्तता सुविधा
बीमालेख  अवधिमा बीमित दुर्घटनाको प्रत्यक्ष कारणबाट पूर्ण स्थायी रुपमा अशक्त भएमा,  बीमाङ्क बराबरको रकम १२० मासिक किस्तामा भुक्तानी गरिनेछ । यो सुविधा लिनको निम्ति बिमित १६ वर्षको पुगेको हुनु पर्नेछ ।

बीमाशुल्क छुट सुविधा
बीमालेख अवधिमा बीमित दुर्घटनाको प्रत्यक्ष कारणबाट पूर्ण  स्थायी रुपमा अशक्त भएमा, घटना मिति पछि बीमाशुल्क भुक्तानी गर्नु पर्ने छैन । 

मासिक आय सुविधा
यो सुविधा ११ देखी १४ बर्ष सम्मका बच्चाहरुका लागि मात्र लागू हुन्छ । बीमालेख अवधिमा प्रस्तावकको  मृत्यु  भएमा, बीमित (बच्चा) लाई बीमाङ्क बराबरको १ प्रतिशत रकम हरेक महिना १६ बर्ष नपुगुन्जेल सम्म प्रदान गरिनेछ ।