Project Description

जारी गरिएको मिति: २०७५/०६/३१ 

रिलायन्स  वार्षिक  धन वर्षा जीवन बीमा योजना

DOWNLOAD BROCHURE

यो बीमा योजना योजना अन्र्तगत बीमालेखको प्रत्येक वर्ष वार्षिकोत्सव मितिमा बीमाङ्कको ५(पाँच) प्रतिशत रकम भुक्तानी गरिनेछ । यसरी यो योजनाले नियमित नगद प्रवाहको आवश्यकता पूरा गर्नुका साथै बीमाङ्कको पूर्ण रकम बराबरको रक्षावरण पनि प्रदान गर्दछ ।

 

परिपक्वता सुविधाः

१. १५ वर्ष अवधिको लागि: बाँकी बीमाङ्क रकम + आर्जित बोनस

२. २० वर्ष अवधिको लागि: बाँकी बीमाङ्क रकम + आर्जित बोनस + बीमाङ्क रकमको १० प्रतिशत थप (एक पटकको लागि)

 

मृत्यु भएमाः

इच्छाइएको व्यक्तिलाई बीमाङ्क रकम (वार्षिक भुक्तानी गरिसकेको रकम नघटाई)  र आर्जित बोनस प्रदान गरिने ।

 

योग्यता:

न्यूनतम बीमाङ्क रकम                   रु १००,०००

अधिकतम बीमाङ्क रकम               सिमा नभएको

न्यूनतम प्रवेश उमेर                       १८ वर्ष

अधिकतम प्रवेश उमेर                   ५५ वर्ष

अधिकतम् बीमा समाप्ती उमेर       ७५ वर्ष

बीमालेख अवधि                             १५  र २० वर्ष

अतिरिक्त सुविधाहरु:

दुर्घटना मृत्यु सुविधा
 बीमालेख  अवधिमा बीमितको दुर्घटनाको कारणबाट मृत्यु भएमा, इच्छयाइएको व्यक्तिलाई बीमाङ्क रकम बराबरको थप रकम वा रु.१ करोड मध्ये जुन कम हुन आउँछ सो रकम भुक्तानी गरिनेछ । यो सुविधा लिनको निम्ति बिमित १६ वर्षको पुगेको हुनु पर्नेछ ।

पूर्ण स्थायी अशक्तता सुविधा
बीमालेख  अवधिमा बीमित दुर्घटनाको प्रत्यक्ष कारणबाट पूर्ण  स्थायी रुपमा अशक्त भएमा,  बीमाङ्क बराबरको रकम १२० मासिक किस्तामा भुक्तानी गरिनेछ । यो सुविधा लिनको निम्ति बिमित १६ वर्षको पुगेको हुनु पर्नेछ ।

बीमाशुल्क छुट सुविधा
बीमालेख अवधिमा बीमित दुर्घटनाको प्रत्यक्ष कारणबाट पूर्ण स्थायी रुपमा अशक्त भएमा, घटना मिति पछि बीमाशुल्क भुक्तानी गर्नु पर्ने छैन ।