तपाईले आफ्नो प्रथम वा नवीकरण बीमाशुल्क निम्न बैंकहरुमा डिपोजिट गरि भुक्तानी गर्न सक्नुहुनेछ । 

S.No. Banks Account Number Account Opened Branch
1 Best Finance 00300100075002000001 Kamaladi 
2 Citizen Bank 520100000573201 New Baneshwor
3 Everest Bank 00100105202518 Baneshwor Branch
4 Garima Bikas Bank Limited 04800100702987000002 New Road
5 Global IME Bank Ltd. 3901010000397 Anamnagar
6 Guheshwori Merchant Finance 11111000000233 Pulchowk(HO)
7 Himalayan Bank Ltd. 02708166610017 New Baneshwor
8 ICFC Finance Ltd. 00200100068733000001 Boudha
9 Jyoti Bikash Bank Ltd. 00700100279902000001 Asan
10 Kamana Sewa Bikas Bank ltd. 10000300298320000001 Kumaripati
11 Kumari Bank Ltd 0010017395800001 Putalisadak
12 Laxmi Bank Ltd. 01211032819 New Baneshwor
13 Lumbini Bikas Bank 01600120157985000001 Newroad
14 Machhapuchchhre Bank Ltd 9990070165800011 Lazimpat
15 Mahalaxmi Bikas Bank Ltd. 072001005893890000001 Mid-Baneshwor
16 Manjushree Finanace 001000053628 New Baneshwor
17 Muktinath Bikas Bank Ltd 05510200252494000001 Kumaripati
18 Nabil Bank Ltd 1801017500400 Tripureshwor
19 Nepal Investment Bank Ltd. 00101010326964 Durbar Marg
20 Nepal SBI bank 23225240200139 Bhaisipati
21 NIC Asia Bank Ltd 5441498316524002 Thapathali
22 NMB Bank Ltd 0040053667800012 Putalisadak
23 Prabhu Bank Ltd. 0010137847500031 Babarmahal (HO)
24 Prime Commercial Bank Ltd.  00105757CA Kamalpokhari
25 Sanima bank Ltd  023010010000124 New Baneshwor
26 Shangrila Develeopment Bank Ltd. 02500800200018000001   Baluwatar
27 Shree Invetment 2010033000325524 Dillibazar(HO)
28 Siddhartha Bank Ltd 00107322620 Hattisar(HO)
29 Standard Chartered Bank Ltd 01-3043010-01 New Baneshwor
30 Sunrise Bank Ltd. 0020767301701001 Gairidhara

भुक्तानी पश्चात तपाई आफ्नो मोबाइल र इमेलमा भुक्तानी गरिएको प्रथम वा नवीकरण बीमाशुल्कको जानकारी प्रदान गरिनेछ । कृपया आफ्नो नाम र  बीमालेख  न बैंक डिपोजिट भौचरमा उल्लेख गरिदिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछौ। बैंक मार्फत डिपोजिट गर्नु भएको भौचर कुनै पनि शाखामा गई आफ्नो नवीकरण दस्तुर  लिन सकिनेछ वा डिपोजिट स्लिप  receipts@relifeinsurance.com मा  इमेल  पनि गर्न सकिनेछ । कृपया आफ्नो नाम र सम्पर्क न बैंक डिपोजिट भौचरमा उल्लेख गरिदिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछौ। बैंक मार्फत डिपोजिट गर्नु भएको भौचर कुनै पनि शाखामा गई आफ्नो बीमालेख सम्बन्धि कागजात लिन सकिनेछ वा डिपोजिट स्लिप  receipts@relifeinsurance.com मा  इमेल  पनि गर्न सकिनेछ । नवीकरण बीमाशुल्क भुक्तानी गर्दा:प्रथम बीमाशुल्क भुक्तानी गर्दा: