Last updated on मे 30th, 2021 at 10:12 बिहान

तपाईले आफ्नो प्रथम वा नवीकरण बीमाशुल्क निम्न बैंकहरुमा डिपोजिट गरि भुक्तानी गर्न सक्नुहुनेछ । 

S.No. Banks Account Number Account Opened Branch
1 Bank of Kathmandu Ltd. 015900000102524 Naxal
2 Century Commercial Bank Ltd 0010003474CA Putalisadak
3 Garima Bikas Bank Limited 04800100702987000002 New Road
4 Global IME Bank Ltd. 3901010000397 Anamnagar
5 Global IME Bank Ltd. (Old Janata Bank Nepal Ltd) O301010000003 Putalisadak
6 Himalayan Bank Ltd. 02708166610017 New Baneshwor
7 ICFC Finance Ltd. 00200100068733000001 Boudha
8 Jyoti Bikash Bank Ltd. 00700100279902000001 Asan
9 Kamana Sewa Bikas Bank ltd. 10000300298320000001 Kumaripati
10 Kumari Bank Ltd 0010017395800001 Putalisadak
11 Laxmi Bank Ltd. 01211032819 New Baneshwor
12 Machhapuchchhre Bank Ltd 9990070165800011 Lazimpat
13 Mega Bank Nepal Limited 0010010470433 Durbar Marg
14 Muktinath Bikas Bank Ltd 05510200252494000001 Kumaripati
15 Nabil Bank Ltd 1801017500400 Tripureshwor
16 Nepal Credit and Commerce Bank Ltd 0030003487001 Bagbazar
17 Nepal Investment Bank Ltd. 00101010326964 Durbar Marg
18 NIC Asia Bank Ltd 5441498316524002 Thapathali
19 NMB Bank Ltd 0040053667800012 Putalisadak
20 Prabhu Bank Ltd. 0010137847500031 Bijuli Bazar
21 Prime Commercial Bank Ltd.  00105757CA Kamaladi
22 Prime Commercial Bank Ltd. (Old Kailash Bikas Bank Ltd) 03300730CA New Road
23 Sanima bank Ltd  023010010000124 New Baneshwor
24 Shangrila Develeopment Bank Ltd. 02500800200018000001   Baluwatar
25 Siddhartha Bank Ltd 00107322620 Hattisar
26 Standard Chartered Bank Ltd 01-3043010-01 New Baneshwor
27 Sunrise Bank Ltd. 0020767301701001 Gairidhara

प्रथम बीमाशुल्क भुक्तानी गर्दा:

कृपया आफ्नो नाम र सम्पर्क न बैंक डिपोजिट भौचरमा उल्लेख गरिदिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछौ। बैंक मार्फत डिपोजिट गर्नु भएको भौचर कुनै पनि शाखामा गई आफ्नो बीमालेख सम्बन्धि कागजात लिन सकिनेछ वा डिपोजिट स्लिप  receipts@relifeinsurance.com मा  इमेल  पनि गर्न सकिनेछ । 

नवीकरण बीमाशुल्क भुक्तानी गर्दा:

कृपया आफ्नो नाम र  बीमालेख  न बैंक डिपोजिट भौचरमा उल्लेख गरिदिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछौ। बैंक मार्फत डिपोजिट गर्नु भएको भौचर कुनै पनि शाखामा गई आफ्नो नवीकरण दस्तुर  लिन सकिनेछ वा डिपोजिट स्लिप  receipts@relifeinsurance.com मा  इमेल  पनि गर्न सकिनेछ । 

भुक्तानी पश्चात तपाई आफ्नो मोबाइल र इमेलमा भुक्तानी गरिएको प्रथम वा नवीकरण बीमाशुल्कको जानकारी प्रदान गरिनेछ । 

 

कुनै जिज्ञासा वा सहयोगको लागि हाम्रो ग्राहक सेवा विभागका प्रतिनिधिहरुसंग सम्पर्क गर्न सकिनेछ । 

संजीव कुमार सिंह-९८०१२३३२१० 

श्रुति थापा-९८०१२३८०९८ 

वा २४सै घण्टा खुल्ला रहने सम्पर्क केन्द्रमा पनि सम्पर्क गर्नसक्नुहुनेछ:०१-५९७०४००