प्रथम बीमाशुल्क भुक्तानी गर्दा:

कृपया आफ्नो नाम  REMARKS मा उल्लेख गरिदिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछौ। 

नवीकरण बीमाशुल्क भुक्तानी गर्दा:

कृपया आफ्नो नाम र  बीमालेख  न  REMARKS मा उल्लेख गरिदिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछौ। 

भुक्तानी  गर्नु  SCREENSHOT – receipts@relifeinsurance.com मा  इमेल  पगरिदिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछौ।  

भुक्तानी पश्चात तपाई आफ्नो मोबाइल र इमेलमा भुक्तानी गरिएको प्रथम वा नवीकरण बीमाशुल्कको जानकारी प्रदान गरिनेछ । 

भुक्तानी दस्तुर नजिकको शाखाबाट लिन सकिनेछ। 

 

कुनै जिज्ञासा वा सहयोगको लागि हाम्रो ग्राहक सेवा विभागका प्रतिनिधिहरुसंग सम्पर्क गर्न सकिनेछ । 

संजीव कुमार सिंह-९८०१२३३२१० 

श्रुति थापा-९८०१२३८०९८ 

वा २४सै घण्टा खुल्ला रहने सम्पर्क केन्द्रमा पनि सम्पर्क गर्नसक्नुहुनेछ:०१-५९७०४००