Last updated on अक्टोबर 27th, 2021 at 04:10 बिहान

रिलायन्स ग्रुप टर्म प्लान रोजगारदाताले आफ्ना कर्मचारीहरुको लागि प्रदान गर्ने बीमा योजना हो l यो योजनाले भवितव्यको बेला कर्मचारीका परिवारजनलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दछ । न्युनतम बीमा शुल्कमा आफ्ना कर्मचारीको लागि भविष्यमा आइपर्ने भवितव्यबाट सुरक्षित राख्न यो योजनाले मद्धत गर्दछ। 

विशेषता:
  • बीमा अवधिमा कर्मचारीको मृत्यु भएमा तोकिएको बीमाङ्क रकम इच्छाइएको व्यक्तिलाई प्रदान गरिनेछ ।
  • योजनामा कर्मचारीहरु हेरफेर गर्न सकिने l 
  • यो योजनासंग थप  न्युनतम बीमाशुल्कमा दुर्घटना मृत्यु सुविधा, पूर्ण  स्थायी अशक्तता सुविधा र घातक रोगहरु विरुद्धको रक्षावरण  सुविधा लिन सकिनेछ l 

 

जीवित रहदाको सुविधाः नपाइने 

मृत्यु भएमा: तोकिएको बीमाङ्क रकम इच्छाइएको व्यक्तिलाई प्रदान गरिनेछ ।

 

योग्यता:

न्यूनतम कर्मचारी संख्या             १० 

न्यूनतम बीमाङ्क रकम                रु. ५०, ००० 

अधिकतम बीमाङ्क रकम            रु २,००,००,००० 

न्यूनतम प्रवेश उमेर                    १६ बर्ष

अधिकतम प्रवेश उमेर               ६४ बर्ष

न्यूनतम बीमा अवधि                   १ वर्ष

अधिकतम बीमा अवधि               १ वर्ष

अधिकतम बीमा समाप्ति उमेर    ६५ वर्ष