रिलायन्स ग्रुप सावधिक  योजना रोजगारदाताले कर्मचारीको लागि प्रदान गर्ने बीमा योजना हो । यो योजनाले भवितव्यको बेला कर्मचारीका परिवारजनलाई आर्थिक सहयोग को अतिरिक्त कर्मचारीको अवकाशको/बीमायोजना समाप्तिमा एकमुस्ट रकम प्रदान गर्दछ ।  यसले सुरक्षाको साथ साथै  बचतको पनि व्यवस्था गर्दछ। 

जीवित रहदाको सुविधाः बीमा अवधि समाप्तिमा बिमित (कर्मचारी) स्वयमलाई बीमाङ्क रकम र बोनस प्रदान गरिनेछ। 

मृत्यु भएमा: तोकिएको बीमाङ्क रकम र आर्जित बोनस इच्छाइएको व्यक्तिलाई प्रदान गरिनेछ ।

 

योग्यता:

न्यूनतम कर्मचारी संख्या                 १० 

न्यूनतम बीमाङ्क रकम                    रु. १०, ००० 

अधिकतम बीमाङ्क रकम                रु ५०,००,००० 

न्यूनतम प्रवेश उमेर                        १६ बर्ष

अधिकतम प्रवेश उमेर                    ६९ बर्ष

न्यूनतम बीमा अवधि                       १ वर्ष

अधिकतम बीमा अवधि                   १ वर्ष (हरेक वर्ष नवीकरण गर्न सकिने)

अधिकतम बीमा समाप्ति उमेर        ७० वर्ष