रिलायन्स ग्रुप अफिनिटी प्लान गैर कर्मचारीसमूह जस्तै  क्लब, संघका सदस्यका लागि प्रदान गर्ने बीमा योजना हो l यो योजनाले भवितव्यको बेला सदस्यका परिवारजनलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दछ । यो योजनासंग थप  न्युनतम बीमाशुल्कमा दुर्घटना मृत्यु सुविधा, पूर्ण  स्थायी अशक्तता सुविधा र काजक्रिया खर्च सुविधा लिन सकिनेछ । 

 

जीवित रहदाको सुविधाः नपाइने 

मृत्यु भएमा: तोकिएको बीमाङ्क रकम इच्छाइएको व्यक्तिलाई प्रदान गरिनेछ ।

 

 योग्यता: 

न्यूनतम कर्मचारी संख्या                   १० 

न्यूनतम बीमाङ्क रकम                      रु.  १०, ००० 

अधिकतम बीमाङ्क रकम                  रु ५०,००,००० 

न्यूनतम प्रवेश उमेर                          १६ बर्ष

अधिकतम प्रवेश उमेर                      ६९ बर्ष

न्यूनतम बीमा अवधि                         १ वर्ष

अधिकतम बीमा अवधि                     १ वर्ष (हरेक वर्ष नवीकरण गर्न सकिने)

अधिकतम बीमा समाप्ति उमेर          ७० वर्ष