Last updated on जुन 6th, 2021 at 05:25 बिहान

जीवन बीमागर्दा प्रस्तावक अनिवार्यरुपमा आवश्यक पर्दछ । नाबालिक र गृहणी (जसको आम्दानीको श्रोत हुदैन) को लागि प्रस्तावक अनिवार्य रुपमा चाहिन्छ भने अरुको सन्दर्भमा बिमित स्वयम प्रस्तावक हुन्छ।